زنجیره سیب ایرانیان تاسیس شد

1397/07/24-11:30 اخبار و رویداد ها
ioaksh زنجیره سیب ایرانیان تاسیس شد

رئیس هیئت مدیره انجمن ارگانیک ایران از تاسیس زنجیره سیب به عنوان نخستین زنجیره محصولات کشاورزی با نظارت وزارت جهاد کشاورزی خبرداد و گفت: با تشکیل این زنجیره از این پس بسته بندی ، توزیع و ورود به باراز صادراتی و داخلی تحت نام یک برند واحد «زنجیره سیب ایرانیان» انجام می شود.

زنجیره سیب ایرانیان تاسیس شد

رئیس هیئت مدیره انجمن ارگانیک ایران از تاسیس زنجیره سیب به عنوان نخستین زنجیره محصولات کشاورزی با نظارت وزارت جهاد کشاورزی خبرداد و گفت: با تشکیل این زنجیره از این پس بسته بندی ، توزیع و ورود به باراز صادراتی و داخلی تحت نام یک برند واحد «زنجیره سیب ایرانیان» انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی انجمن ارگانیک ایران، سیدرضا نورانی در مورد جزییات تشکیل زنجیره سیب ایرانیان به عنوان نخستین زنجیره محصولات کشاورزی گفت: روز گذشته با حضور نمایندگان تشکل ها و اتحادیه های سراسری از جمله اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ، اتحادیه باغداران و اتحادیه های تعاونی روستایی و شجری نماینده بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مباحث تشکیل زنجیره سیب بررسی و نهایی شد و همچنین سید رضا نورانی به عنوان رئیس زنجیره سیب ایرانیان انتخاب گردید.

سید رضا نورانی به عنوان رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی و رئیس زنجیره سیب ایرانیان در مورد جزییات این طرح اظهار داشت: نخستین هدف تشکیل این زنجیره این است که باغداران زیر چتر حمایتی قرار گیرند و 60 درصد از سهام این زنجیره متعلق به باغداران است. در کنار این 20 درصد از از سهام زنجیره سیب متعلق به صادرکنندگان، 10 درصد صنایع جانبی و 10 درصد سهام این زنجیره متعلق به بخش حمل و نقل است.

نکته دیگری که رئیس هیئت مدیره انجمن ارگانیک ایران به آن اشاره کرد بحث ذخیره سازی سیب به عنوان یکی از نکات مهم درنگهداری خوب محصول و صادرات آن است که از این پس ذخیره سازی استراتژیک سیب به ویژه برای شب عید و تنظیم بازار از طریق زنجیره سیب انجام می شود.

نورانی بر این نکته هم تاکید کرد که از این پس تمام استان های سیب خیز کشور داری یک کد مشخص می شوند که روی بسته بندی محصول درج می شود و در صورت بروز مشکل به ویژه در بازارهای صادراتی، مبدا تولید آن قابل شناسایی خواهد بود.

وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال اخیر برای ارتقای بسته بندی، سورت بندی، کاهش واسطه گری و قیمت تمام شده ورفع موانع صادراتی طرح تشکیل زنجیره های مختلف از جمله زنجیره شیر، زنجیره محصولات استراتژیک از جمله سیب و گیاهان دارویی را در دستور کار قرار داد که زنجیره سیب به عنوان نخستین زنجیره محصولات کشاورزی با نظارت وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد.

ثبت نظرات ارزشمند شما

لطفا متن بالا را وارد کنید


نظرات