شرایط عضویت

شرایط عضویت

عضویت در انجمن به چهار صورت اصلی، وابسته، افتخاری، موقت می باشد.

عضویت اصلی: شامل افراد حقیقی و حقوقی است که مستقیما" مشغول فعالیت در امور مربوط به انجمن می باشند.

عضویت وابسته: شامل افرادی است که بصورت غیرمستقیم در خدمت فعالیت های اصلی انجمن می باشند.

عضویت افتخاری: شامل آندسته افرادحقیقی و حقوقی است که دارای سوابق درخشان علمی، تحقیقاتی، تولیدی و یا خدمات شایان در راستای اهداف انجمن داشته باشند با تائید هیئت مدیره به عضویت افتخاری انجمن در می آیند.

عضویت موقت: شامل آندسته افراد حقیقی است که بنا به انگیزه و علاقه شخصی درخواست عضویت دارند.

 

مدارک لازم جهت عضویت

-فرم تکميل شده عضويت در انجمن

-فتوکپي کارت عضويت در اتاق بازرگاني يا کارت اتاق بازرگاني

- فتوکپي از اگهی تاسیس شرکت
-
فتوکپی شناسنامه و کارت ملی

- آخرين مدرک تحصيلي يا کارت دانشجوئي

-دو قطعه عکس۴*۳

- حق عضويت ساليانه

(اشخاص حقوقي: ۰۰۰ ،۰۰۰ ،3ريال، تولید کننده: 2000000 ریال، دانشجویان :1000000 ریال )

در وجه انجمن به حساب 710366275 بانک کشاورزی


ثبت نظرات ارزشمند شما

لطفا متن بالا را وارد کنید


نظرات