کارگاه آموزشی تولید گیاهان دارویی ارگانیک 20 آبان ماه برگزار می شود

1397/08/10-09:43 اخبار و رویداد ها
ioaksh کارگاه آموزشی تولید گیاهان دارویی ارگانیک 20 آبان ماه برگزار می شود

با همکاری انجمن ارگانیک ایران و طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی، کارگاه آموزشی تولید گیاهان دارویی ارگانیک 20 آبان ماه در مرکز آموزش عالی امام خمینی واقع در کرج برگزار می شود


با همکاری انجمن ارگانیک ایران و طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی، کارگاه آموزشی تولید گیاهان دارویی ارگانیک 20 آبان ماه در مرکز آموزش عالی امام خمینی واقع در کرج برگزار می شود.این کارگاه آموزشی با هدف بررسی وضعیت تولید گیاهان دارویی در کشور و قطب بندی مناطق تولید، معرفی استانداردهای موجود در حوزه گیاهان دارویی، جایگاه و اهمیت تولید و برچسب گذاری ارگانیک و گواهی شده در صنعت گیاهان دارویی، آشنایی با روند و دستورالعمل های تولید محصولات گواهی شده و ارگانیک، معرفی استانداردهای موجود در حوزه گیاهان دارویی، بازاریابی و بازرگانی گیاهان دارویی و محصولات ارگانیک برگزار می شود.کارشناسان،صاحبنظران، استادان و پژوهشگران ،تولیدکنندگان، بازرگانان  دانشجویان و سایر علاقمندان صنعت گیاهان دارویی می توانند در این کارگاه آموزشی یک روزه شرکت کنند.

فراخوان کارگاه آموزشی تولید گیاهان دارویی ارگانیک ثبت نظرات ارزشمند شما

لطفا متن بالا را وارد کنید


نظرات