نشست هم‌اندیشی‌ تشکل‌های زیرمجموعه اتاق کرمانشاه با حضور رئیس و نائب رئیس اتاق کرمانشاه، اعضا هیات مدیره انجمن ارگانیک کرمانشاه و سایر تشکل های زیر مجموعه اتاق برگزار شد.

1402/10/11 11:07 اخبار و رویداد ها
ioaksh نشست هم‌اندیشی‌ تشکل‌های زیرمجموعه اتاق کرمانشاه با حضور رئیس و نائب رئیس اتاق کرمانشاه، اعضا هیات مدیره انجمن ارگانیک کرمانشاه و سایر تشکل های زیر مجموعه اتاق برگزار شد.

در نشست هم‌اندیشی تشکل‌های اتاق تاکید شد: لزوم فعال‌تر شدن تشکل‌ها به عنوان بازوی توانمند اتاق نشست هم‌اندیشی‌ تشکل‌های زیرمجموعه اتاق کرمانشاه با حضور رئیس و نائب رئیس اتاق کرمانشاه، اعضا هیات مدیره انجمن ارگانیک کرمانشاه و سایر تشکل های زیر مجموعه اتاق برگزار شد.

در نشست هم‌اندیشی تشکل‌های اتاق تاکید شد:

لزوم فعال‌تر شدن تشکل‌ها به عنوان بازوی توانمند اتاق

 

نشست هم‌اندیشی‌ تشکل‌های زیرمجموعه اتاق کرمانشاه با حضور رئیس و نائب رئیس اتاق کرمانشاه، اعضا هیات مدیره انجمن ارگانیک کرمانشاه و سایر تشکل های زیر مجموعه اتاق برگزار شد.

 

در ابتدای این نشست حیدر کدیور رئیس اتاق کرمانشاه وجود تشکل‌های متعدد تخصصی را یکی از مزیت‌های بزرگ اتاق بازرگانی دانست و گفت: تشکل‌های بازوی‌ مشورتی اتاق هستند و انعکاس بسیاری از مشکلات به اتاق بازرگانی از مسیر تشکل‌ها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه تشکل‌های اتاق کرمانشاه از تشکل‌های بسیار فعال بوده و برخی از آنها در بعد ملی حرف برای گفتن دارند.

کدیور  با بیان اینکه اتاق بازرگانی همواره تلاش کرده تشکل‌ها را خصوصا بلحاظ مالی حمایت کند، تاکید کرد:امروز جایگاه تشکل‌های کرمانشاه بگونه‌ای است که بسیاری از آنها در ستادها و کارگروه‌های تخصصی استان که به ریاست استاندار برگزار می‌شود حضور دارند و اعلام نظر می‌کنند.

وی از تشکل‌ها به عنوان پل ارتباطی بین اتاق بازرگانی و فعالین اقتصادی یاد و خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی نیز با استفاده از قابلیت‌هایی که دارد از جمله شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی و … مطالبات، پیشنهادات و نظرات تشکل‌ها را با حاکمیت در میان می‌گذارد.

در ادامه ناصر مرادی نائب رئیس اتاق کرمانشاه نیز با بیان اینکه تشکل‌ها بازوی تخصصی اتاق بازرگانی هستند که بر اساس نیاز استان تشکیل شدند، بر لزوم فعال شدن بیش از پیش این تشکل‌ها تاکید کرد.

وی معتقد است فعالیت تشکل‌ها در نهایت منجر به پویایی اتاق بازرگانی خواهد سد.

ناصر مرادی نائب رئیس انجمن ارگانیگ کرمانشاه از ثبت یازده تشکل در اتاق کرمانشاه یاد کرد که شامل شورای ملی نخود، انجمن صنعت پخش، انجمن صنعت ساختمان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده، انجمن صنایع دستی، انجمن روغن حیوانی، انجمن ارگانیک، خانه معدن، کانون کارآفرینان، انجمن تجارت الکترونیک و انجمن کالیبراسیون و آزمایشگاه‌ها است.

وی همچنین بر لزوم ارزیابی مستمر تشکل‌ها نیز تاکید کرد و ادامه داد: در تمام این سال‌ها اتاق بازرگانی در حد توان تشکل‌ها را حمایت کرده و این روند باید با قدرت بیشتری ادامه یابد.

نائب رئیس اتاق کرمانشاه یکی از معضلات پیش روی عضویت در تشکل‌ها را لزوم داشتن کارت بازرگانی دانست و گفت: این امر باعث می‌شود از ظرفیت برخی افراد با تجربه بی بهره بمانیم که البته تلاش می‌کنیم این افراد را به عنوان خبره یا کارشناس در کنار انجمن‌ها داشته باشیم.

در ادامه نماینده تشکل‌های مختلف نیز به بیان  نظرات خود پرداختند و بر لزوم حمایت بیشتر از انجمن‌ها، حضور در نمایشگاه‌ها و توسعه صادرات تاکید کردند.

ثبت نظرات ارزشمند شما

لطفا متن بالا را وارد کنید


نظرات