تاریخچه مدرسه در مزرعه (F.F.S):

1394/03/19-13:23 کشاورزی ارگانیک
ioaksh تاریخچه مدرسه در مزرعه (F.F.S):

در F.F.S سه عامل اصلي وجود دارد كه نظارت مي كند:مدرسه در اينجا بصورت يك آموزشگاه(مدرسه) است كه كشاورز با انجام تحقيقات وكنكاش در آن به نتايجي برسد. اين نتايج مي تواند در زمينه هاي مختلف باشد: آفات و بيماريهاي كساورزي ، نور ، علف هاي هرز و...

تاریخچه مدرسه در مزرعه (F.F.S):

در F.F.S سه عامل اصلي وجود دارد كه نظارت مي كند:مدرسه در اينجا بصورت يك آموزشگاه(مدرسه) است كه كشاورز با انجام تحقيقات
وكنكاش در آن به نتايجي برسد.
اين نتايج مي تواند در زمينه هاي مختلف باشد: آفات و بيماريهاي كساورزي ، نور ، علف هاي هرز و...

براي دريافت متن كامل بر روي لينك زير كليك فرمائيد

مدرسه_در_مزرعه.pdf


ثبت نظرات ارزشمند شما

لطفا متن بالا را وارد کنید


نظرات