تعاریف کشاورزی ارگانیک

1394/03/19-13:33 کشاورزی ارگانیک
ioaksh تعاریف کشاورزی ارگانیک

تعارف متعدد و متنوعی از کشاورزی ارگانیک ارائه شده است که دو نمونه از مهمترین آنها به شرح زیر می باشد:

تعاریف کشاورزی ارگانیک

تعارف متعدد و متنوعی از کشاورزی ارگانیک ارائه شده است که دو نمونه از مهمترین آنها به شرح زیر می­باشد :

هيئت استانداردهاي ملي ارگانيک امريکا درسال۱۹۹۶بیان داشته است که:

"کشاورزي ارگانيک عبارتست از نظام مديريت توليد اکولوژيکي که به تقويت و گسترش تنوع زيستي و چرخه هاي بيولوژيکي و فعاليت هاي بيولوژيکي خاک مي پردازد. نظام مزبور بر پايه حداقل بهره برداري از نهاده هاي خارج از مزرعه و نيز اقدامات مديريتي براي بازسازي نگهداري و تقويت توازن اکولوژيکي بنا شده است "

IFOAM  در سال ۲۰۰۸ کشاورزی ارگانیک را چنین تعریف کرده که :

کشاورزی ارگانیک سیستم تولیدی است که از سلامت انسان ها، اکوسیستم­ها و خاک­ها حمایت می نماید و بر پروسه های اکولوژیکی، تنوع زیستی و سیکل­های طبیعی تکیه دارد و کاربرد نهاده­های با اثر رقابتی را ترجیح می­دهد. کشاورزی ارگانیک از تجارت، نوآوری، علوم سودمند برای محیط زیست، ترویج نمایشگاه­های مرتبط و کیفیت خوب زندگی اشخاص درگیر با آن ترکیب شده است .


ثبت نظرات ارزشمند شما

لطفا متن بالا را وارد کنید


نظرات